יום ד', יז’ בשבט תשע”ט
שקמים
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
מעורבות אישית בתהליך המיחזור.
09:05 (18/03/15) גלי אולמן קורדובר

בבית הספר אוספים וממיינים חומרים למיחזור - ניירות, בקבוקים וסוללות. התלמידים עוסקים במיחזור גם דרך האומנות - יוצרים משאריות וחומרים ממוחזרים.

 
 
הכיתה שלי
למידה בשעת חירום