יום ד', יז’ בשבט תשע”ט
שקמים
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
תלמידים מצלמים פחי מיחזור בבית הספר וסביבתו.
08:24 (18/03/15) גלי אולמן קורדובר

*אובייקט:מיחזור*

 
 
הכיתה שלי
למידה בשעת חירום