יום ד', יז’ בשבט תשע”ט
שקמים
    האתר הראשי  |  דף הבית  
מהו מיחזור?

תלמידים עונים על השאלה מהו מחזור.
08:17 (18/03/15) גלי אולמן קורדובר
פחי מיחזור

תלמידים מצלמים פחי מיחזור בבית הספר וסביבתו.
08:24 (18/03/15) גלי אולמן קורדובר
תהליך המיחזור

לומדים על התהליך.
08:25 (18/03/15) גלי אולמן קורדובר
אתרים בנושא מיחזור ואיכות הסביבה

08:26 (18/03/15) גלי אולמן קורדובר
מה אנחנו ממחזרים?

מעורבות אישית בתהליך המיחזור.
09:05 (18/03/15) גלי אולמן קורדובר