יום ד', יז’ בשבט תשע”ט
שקמים
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
08:17 (18/03/15) גלי אולמן קורדובר
תלמידים עונים על השאלה מהו מחזור.
08:24 (18/03/15) גלי אולמן קורדובר
תלמידים מצלמים פחי מיחזור בבית הספר וסביבתו.
08:25 (18/03/15) גלי אולמן קורדובר
לומדים על התהליך.
08:26 (18/03/15) גלי אולמן קורדובר
09:05 (18/03/15) גלי אולמן קורדובר
מעורבות אישית בתהליך המיחזור.
הכיתה שלי
למידה בשעת חירום